logo
Sluiten

Bedrijfsopdrachten

Project gestuurd onderwijs past goed bij het samen met bedrijven gestalte geven aan realistische en authentieke opdrachten. Door gedurende de gehele opleiding een eenduidige onderwijsmethodiek te hanteren, leren studenten op een gestructureerde manier projecten vorm te geven.

Ondanks dat er verschillende manieren van aanpak zijn om een project tot een goed einde te brengen, leert de ervaring dat veel bedrijven bekend zijn met een zes fasen methodiek. Het woord project kan ook gezien worden als afkorting voor een aantal Engelse steekwoorden: Purpose, Result, Organisation, Joy, Excellence, Communication, Teamwork. Getuige het woordje Joy is het uitvoeren van een project, en liefst met een goed resultaat afsluiten van het project, iets om blij van te worden.

De ervaring tot op heden is dat zowel studenten als docenten energie krijgen van het projectonderwijs. Vooral voor studenten geldt dan wel dat het aansprekende en betekenisvolle projectopdrachten dienen te zijn. Docenten halen hun vreugde vooral uit de, soms onverwachte, resultaten welke studenten weten te behalen.

Gepersonaliseerd onderwijs richt zich op de ontwikkeling van; regie op het leerproces, eigenaarschap, motivatie en betrokkenheid van de student.

Het vormgeven van gepersonaliseerd onderwijs is maatwerk, er is niet direct een blauwdruk welke geldt voor alle teams. Samen met onderwijsinstellingen geven vorm en inhoud aan  project gestuurd onderwijs, waarin we zo veel mogelijk recht willen doen aan gepersonaliseerd leren.

MW Holodeck © 2020. Alle rechten voorbehouden

Algemene voorwaarden

Website door Bredewold.nl