logo
Sluiten

Kademuren langs grachten in hebben vanzelfsprekend een belangrijke waterkerende functie. Als een kade instort is er forse zaak- en mogelijk letselschade. De schade en kosten voor herstel kunnen aanzienlijk zijn. Het is daarom van belang tijdig de staat van kades te monitoren op degradatie.

3D scanning is daarbij zeer effectieve methode waarbij exacte maatvoering door middel van Puntenwolk wordt gecreëerd en 3D foto’s geven op een hoog detail nivo weer waar schades zichtbaar zijn.

Doormiddel van een zorgvuldige civieltechnische analyse kan de reststerkte en -levensduur van een kade worden vastgesteld en worden vastgelegd in een kwalificatielijst. Op basis van deze lijst kan er een onderbouwd besluit worden genomen in welke volgorde kademuren moeten worden aangepakt: restauratie of verbetering.

 

MW Holodeck © 2020. Alle rechten voorbehouden

Algemene voorwaarden

Website door Bredewold.nl